So sánh các chất lượng giày và chia sẻ cách phân biệt các loại sneaker từ giày auth đến giày rep 1 1, phân biệt giày real vs fake, rep 1 1 vs super fake!