Bạn đang dự định mua một đôi giày sneaker đã ưng ý nhưng không biết giá bán giày auth bao nhiêu tiền và giày fake giá như thế nào! Giải đáp mới nhất ở đây!